Kontingentbetaling og corona retningslinjer

Efter gårsdagens generalforsamling (07-08-2021) blev det vedtaget at alle skal have betalt kontingent senest 1. september 2021.

Passivt medlemskab: Som passivt medlem må man deltage i årlig sommer grill fest & julefrokost = 120 kr.

Aktivt medlemskab: Som aktivt medlem kan man deltage i alle aktiviteter Dantam udbyder = 350 kr.

Aktivt medlemskab (Familie): Som aktivt medlemskab for familien gælder det for mand, kone og alle børn under 18 år = 500 kr.

Reg.: 2570 Konto: 627 932 0520

Dantam Corona retningslinjer for de forskellige afdelinger.

Fodbold Senior: Udendørs træning er igang og det kan forventes at man skal have negativ test med ved enkelte tilfælde.

Damefodbold: Udendørs træning er igang og det kan forventes at man skal have negativ test med ved enkelte tilfælde.

Junior fodbold: Af hensyn til spillernes sikkerhed venter vi stadig lidt med start af træning. Der vil følge flere informationer snarest.

Volleyball: Træning starter fra uge 32.

Svømning: Træning starter fra uge 32.

Kvindegymnastik: Træning starter fra uge 32.

Badminton: Træning starter fra uge 32.

Cricket: Afdelingen er midlertidig lukket.